Forsiden | Coaching | Selvutvikling | Medarbeidere | Ledere | Timebestilling | Om Wenche | Kontaktinfo

Coaching for ledere, gründere og bedrifter

Konflikthåndtering - Sykefravær - Omstilling


Coaching kan være et effektivt verktøy for lederen ovenfor sine medarbeidere. Med coaching utfordres ledere å se en problemstilling fra et helhetsperspektiv, der den sirkulære helhetsforståelse av her-og-nå situasjon blir belyst fra alle nivå og vinkler.

I system teorien som har sitt utspring fra biologien og fysikken, betyr det at "alt henger sammen med alt" Alle involverte, eks. konflikter blant medarbeidere, og på ledernivå får belyst sine behov og "sin sannhet" i problemstillingen.

En coach bør ha erfaring og handlingskompetanse til å inngå mekling mellom partene hvis ønske fra bedriften. En coach kan være en perfekt sparringspartner, som behersker retorikk og mimikk svært godt. Kroppsspråket forteller 80% av vår virkelige adferdspsykologi.

Ved å bevisstgjøre sitt kroppsspråk, kan man bli mer tydlig og klar i tale, bli forstått av andre. Aktiv lytting er regel nr. 1 i dialogføringen.
En coach kan trene veisøkere på å bli tydlig og klar i tale. Ved bevisstgjøring av stemmebruk, kan man faktisk løse opp en misforstått oppfattelse av, eksempel; deg som utydelig leder og bli oppfattet som tydelig, trygg og tillitsfull. Ved å få kontroll på stemmen løser man opp nervøsiteten og stemmen blir fyldigere og mer klar.

Som ledere vet vi at både vi og våre medarbeidere er mye mer enn det som presteres i arbeidssammenheng. Bedriften innehar en kjernekompetanse av medarbeidere med store evner, ferdigheter og kunnskap som bedriftsorganisasjonen ikke er bevisst. Et ubrukt og uendelig stort potensial!

Hvordan hente frem disse ressursene hos seg selv og sine medarbeidere?

 • Alle ønsker å bidra med oss selv og vår kunnskap. Hver og en av oss etterstreber et liv i balanse med personlig og faglig utfoldelse og vekst, samt ønske om innflytelse. Coaching handler om hvordan lede ledere og medarbeidere slik at de blir i stand til å lede seg selv. Alt dette med målet for øyet: oppnå resultater!
 • Emosjonell intelligens og riktig kommunikasjon samt bevisstgjøre språkbruk, er viktige faktorer i coachingprosessen.


  GRÜNDERE

  Coaching for gründere er et nytt fenomen i vårt samfunn. Gründerne er en ensom art av mennesker som innehar stort potensial, tankevirksomhet og geniale idèer som de trenger å få ut i praksis. Der stopper ofte prosessen.

  En gründer er avhengig av å få markedsført sin oppfinnelse og det bør gjøres av gründeren selv. Motivasjonen til å utføre siste fase kan stoppe opp fordi gründeren ikke er trent til angstmestring ved å vise hva gründeren virkelig kan. Problemet kan også være at gründerens idèer og oppfinnelser kan bli kuppet av andre man har vist tillit til. Coaching kan hjelpe gründeren med å sikre patentløsning samt forløse evnen til å tenke praktisk tilrettelegging, omsette idèen til en lønnsom geskjeft.

  Coaching kan hjelpe gründeren til analytisk tenkning og lage prosessmål mot det endelige resultat. Selvtilliten til gründeren vil vokse og selvrespekten ivaretatt, av den grunn at gründeren får mulighet til en samtalepartner som er villig til å lytte.

  Coaching for gründere:

 • Karriereplanlegging
 • Forskingsoppgaver/høyskole/universitet
 • Testpilotprosjekt og praktisk tilrettelegging • OMSTILLING

  Når firma/organsisasjon skal nedbemanne ressurser kreves det smidig omstilling for både ledelsen og medarbeidere. Ofte blir medarbeidere pålagt mer arbeid enn det arbeidsbeskrivelsen tilsier. Der kan coaching bidra til å forberede omstillingen og trene veisøkere til fleksibilitet, vilje og ønske om å tenke i nye baner. Coaching er et godt alternativ til oppsigelse av arbeidskraft.

  Lederen som coach eller den coachende lederen er med å forebygge sykdomsfravær, og holde medarbeidere løpende orientert, slik at de føler seg inkludert i sin sykdomsperiode. Coaching inkluderer alle i bedriften, og tydeliggjør samhold, skaper et støttende og inkluderende miljø og sette ord på følelsene. Vi vet idag at det er full sysselsetting på arbeidsmarkedet, men likevel har sykefraværet økt og flere tusen årsverk forsvinner i sykelønn. For å forebygge en konfliktsituasjon og utbrenthet kan coaching være en lur investering. En coach kan være en god samtalepartner i slike tilfeller.


  COACHING KAN BRUKES TIL:

 • Medarbeidersamtaler
 • Utfordringer innen Helse, Miljø og Sikkerhet
 • Konfliktløsning
 • Bearbeiding av sorg
 • Omstillingsprosesser
 • Ved nyansettelser
 • Oppsigelser
 • Forbedringsbehov innen ledelse og rekruttering
 • Kompetansehevende kurs og opplæring.
 • Seniorveiledningsprogram og mentorordninger

  Virkninger i hele bedriftorganisasjonen: Smitteeffekt på andre ledere, medarbeidere, kollegaer og samarbeidspartnere. Coaching er nøkkelen til duplikasjon. Det er gjennom coaching man skaper en organisasjon som virkelig kan vokse


  COACHING FUNGERER SOM ET "LIM" I ORGANISASJONEN.

  SAMHOLD + INKLUDERENDE + KREATIVITET = PRODUKTIVITET

 • © Wenche Sande Samnøy

  Nettsidene er produsert av Stian Andersen