Forsiden | Coaching | Selvutvikling | Medarbeidere | Ledere | Timebestilling | Om Wenche | Kontaktinfo


Coaching for medarbeidere

Veisøkers agenda : NYTT FOKUS
Det er deg som arbeidstaker og medarbeider som bestemmer hva som skal være tema i coachingsamtalen. Du bestemmer hvor hen og hvor dypt samtalen skal gå. Menneskesynet i coaching bygger på det lærende menneske og tar utgangspunkt i dine erfaringer, idealer, verdier og handlingsstrategier.

Du inspireres til refleksjoner, se nye perspektiver både jobb og privat.Du får en samtalepartner som hjelper deg med problemavklaring, se nye muligheter, planlegging av strategi mot nye resultatmål.

Yrkeslivet krever mye av deg som yrkesaktiv, og du føler noen ganger at du ikke strekker til. Vi styres av statiske systemer som jager oss, budsjetter, nedbemanning og permisjoner, oppsigelser og familien hjemme krever oss 100%. Samfunnsutviklingen raser videre, men vi henger på!

De Økonomiske forpliktelser øker og jobben din er eneste redning for deg, som gir deg din økonomiske trygghet. Men du har likevel en drøm. Mulig det er tid for å realisere noen av dine drømmer?

Du føler at du er i ferd med å møte veggen! Jeg kan vise til noen reelle eksempler:
Du takler ikke sorgen, ved å miste noen man er veldig glad i. Du har mulig stor motvilje mot et annet menneske, medarbeider, kollega, nær venn eller din arbeidsgiver? Du utsetter samtalen du skulle ha gjordt for lenge siden, for å avklare en mulig misforståelse, løse opp en begynnende konflikt? Du har ikke mot til å gå i verbal nærkamp øye for øye, og stikker hodet under sanden? Kjenner du deg igjen? Da er du i såfall en potensiell veisøker, og kunne hatt godt av noen coachingtimer.

Ofte er det lettere å snakke med en ukjent person om sine innerste følelser og hindringer i livet, enn sine venner, kjente og kjære. Grunnen er at du får være "annonym", blir møtt med respekt for at du er naturlig kreativ, ressurssterk og hel. Coachen har genuin tro på deg som veisøker er hel, du finner beste løsning selv og coachen viser respekt for din sannhet.

Coachen hjelper deg til å forløse potensialet ditt, skape frem den beste utgaven av deg selv.© Wenche Sande Samnøy

Nettsidene er produsert av Stian Andersen