Forsiden | Coaching | Selvutvikling | Medarbeidere | Ledere | Timebestilling | Om Wenche | Kontaktinfo


Coaching trener deg til
å bruke handlingskompetansen din
mot ny kunnskap. Dette for å fremme din utviklling og vekst.
Coaching virker som en katalysator og stimulerer grunnlag for assosiasjoner for samtalen. Du får mulighet til å utvikle din selvtillit og selvrespekt.

Med økt selvtillit øker du din egen forståelseshorisont, gir bedre innsikt i ditt eget ståsted Her-og-Nå-situasjon. Du blir kjent med stressmestringens teknikker.

Coachingen bidrar til å stimulere den emosjonelle intelligens. Du lærer å forvalte tiden din bedre og bli mer bevisst på egne behov i tid og rom.

Gjennom coaching lærer man å koble tankespinning til konkrete handlinger. Dette er en nyskapende måte å rydde ny plass på, bli bevisst på egne behov, våge å ta nye valg i livet!

Coaching handler om å utfordre Veisøker (som er deg) på de sterke sidene.

Det handler om å få frem det beste i deg, og at du viser mot, blir respektert og være åpen og ærlig med integritet.© Wenche Sande Samnøy

Nettsidene er produsert av Stian Andersen